Egil Andreas Fors

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Andreas Fors

Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
There is an acute need for practice-oriented research in general practice in Norway. A new infrastructure for such research has now been established, and we encourage all GP practices to report their...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
Det er akutt behov for praksisnær forskning i allmennpraksis. En ny infrastruktur for slik forskning er nå etablert, og vi oppfordrer alle fastlegesentre til å melde sin interesse. Figur 1...
Egil Andreas Fors
19.11.2009
Staff, PH. Når plager blir sykdom Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser. 121 s, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-7634-785-2 Peer H. Staff er spesialist i...
Egil Andreas Fors
10.10.2002
Hovedmålsettingen med avhandlingen var å studere kognitive og atferdsmedisinske aspekter ved smertebehandling i forhold til enkelte farmakologiske og kontekstuelle faktorer. Siktemålet med studien...
Egil Andreas Fors
29.04.2014
Osika, Walter Psykosomatik i teori och praktik 358 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2013. Pris SEK 351 ISBN 978-91-44-06981-4 Redaktør er Walter Osika, som er spesialist i indremedsin, kardiologi og...