Kritisk til elektronisk ID og signatur i helsetjenesten

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener at et krav om såkalt PKI-autentisering i helsetjenesten, vil være et hinder for rask utbredelse av elektronisk kommunikasjon.

– Legeforeningen er en pådriver for elektronisk samhandling i helsetjenesten. God elektronisk samhandling er en viktig forutsetning for å sikre kvalitet og effektivitet, og fastlegene har gått i front når det gjelder elektronisk pasientjournal og tilknytning til Helsenett. Men god samhandling i helsetjenesten forutsetter at legene har en hensiktsmessig og kostnadseffektiv tilgangskontroll, noe vi ved flere anledninger har tatt opp med sentrale helsemyndigheter, sier legepresident Torunn Janbu.

Elektronisk ID og signatur (Public Key Infrastructure) ses i økende grad som en grunnleggende forutsetning for effektiv elektronisk samhandling med borgere og næringsliv, og som et viktig ledd i arbeidet med å gjøre offentlig sektor helelektronisk.

Men Legeforeningen mener myndighetene må revurdere om det virkelig er nødvendig med elektronisk ID og signatur i helsetjenesten. Det går fram av høringsuttalelsen som er avgitt om revidert kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

– Utredninger avdekker at legene har hatt betydelige utgifter til helsenettet uten tilstrekkelig nytte. Et annet problem knytter seg til såkalte smartkortløsninger samt til at den mest sensitive informasjonen – epikriser og henvisninger – sendes over helsenettet uten krav om PKI-autentisering, sier Janbu.

Anbefalte artikler