Artikkel

Fra en sped begynnelse i 1950-årene utføres det nå over 6 000 karkirurgiske inngrep årlig i Norge, i tillegg til åreknuteoperasjoner. Norsk karkirurgisk forening har definert 2009 som «karkirurgiens år», og for få uker siden ble det gjennomført en stor internasjonal karkirurgikongress i Oslo. I dette og neste nummer følger Tidsskriftet opp med en serie om temaet. Artiklene er redigert av Odd Terje Brustugun.

Karrekonstruksjon i bukaorta med bypass på to steder til intestinale arterier. Foto Kirsten Krohg-Sørensen

I dette nummeret

www.tidsskriftet.no/tema

Anbefalte artikler