Verdens eldste medisinske tidsskrift

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I år er det 200 år siden det danske tidsskriftet Bibliotek for Læger ble opprettet. Av de medisinske tidsskriftene som stadig utgis, er det dermed verdens eldste. (Som en god nummer 2 kommer New England Journal of Medicine fra 1812.) Bibliotek for Læger er i dag den danske legeforeningens tidsskrift for medisinens historie, kultur, filosofi og metode, og det utkommer fire ganger i året. Det var enerådende i dansk legevitenskap frem til 1839 da Ugeskrift for Læger så dagens lys. Til sammenlikning er vårt eget tidsskrift rene ungdommen: Tidsskrift for praktisk Medicin kom med sitt første nummer i 1881. Vi gratulerer Bibliotek for Læger med de første 200 år!

Anbefalte artikler