Pasientgenotype påvirker terapi ved hepatitt C

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En polymorfisme nær genet IL28B påvirker responsen på hepatitt C-behandling.

Hepatitt C-behandlingen er dyr, langvarig, har mange bivirkninger og varierende effekt. Man har derfor ønsket å finne markører som kan forutsi responsen. Ved hjelp av genomvide assosiasjonsstudier med 1 671 personer som ble behandlet for hepatitt C har forskere nå vist at en polymorfisme i et gen nær IL28B er assosiert med behandlingsrespons (1).

– Vi har lenge individualisert hepatitt C-behandlingen ut fra viral genotyping. Denne studien gir håp om at vi i fremtiden også kan tilpasse behandlingen til vertsgenotypen, sier lege Olav Dalgard ved Medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Vertsgenotypen kan, sammen med virusgenotype og andre faktorer, hjelpe oss til å bestemme riktig dosering av medikamentene og varigheten av behandlingen. Hvis genotyping også kan bidra til å identifisere dem som helt sikkert ikke vil ha nytte av den, vil dette være et viktig fremskritt.

I løpet av 2–3 år vil proteasehemmere trolig bli tilgjengelig i behandlingen av hepatitt C. Disse legemidlene vil komme i tillegg til dagens behandling. Proteasehemmere vil være mer effektive, men vil også ha flere bivirkninger. Vertsgenotyping vil kunne hjelpe oss med å identifisere dem som ikke vil trenge slik behandling, men kan nøye seg med dagens, sier han.

– Det er viktig å være klar over at det er statistiske problemer med genomvide studier. Denne studien hadde tilstrekkelig mange pasienter til at korrigering for multiple tester var mulig, men skjevheter i utvalget kan ha gitt et falskt positivt resultat. Vi må derfor vente på prospektive studier før vi kan fastslå om dette er en metode som kan tas i bruk i klinisk arbeid, sier Dalgard.

Anbefalte artikler