Lavkarbohydratdiett gunstig ved type 2-diabetes

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Et kosthold med lite karbohydrater og mye olivenolje, såkalt middelhavskost, ser ut til å være bedre for overvektige med type 2-diabetes enn en fettfattig diett.

Vektreduksjon er en viktig del av diabetesbehandlingen hos overvektige. I en italiensk studie ble 215 overvektige med nyoppdaget type 2-diabetes randomisert i to grupper (1). Den ene gruppen ble bedt om å holde seg til en diett der < 50 % av det daglige kaloriinntaket skrev seg fra karbohydrater og > 30 % fra olivenolje, den andre gruppen skulle følge en diett der < 30 % av det daglige kaloriinntaket kom fra fett. Etter fire år hadde 44 % av pasientene i lavkarbohydratgruppen behov for antihyperglykemisk behandling, mot 70 % i gruppen som hadde levd på fettfattig diett (p < 0,001). Gruppen med middelhavsdiett gikk mer ned i vekt, hadde bedre glukosekontroll og fikk større reduksjon i risikofaktorer for koronar hjertesykdom.

– Denne studien var ikke blindet for behandlende leger, og kostinntaket ble registrert av pasientene selv. Dette gjør funnene noe usikre, påpeker seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker.

Det nye med studien er at effekten vedvarer så lenge som fire år. Studien viser også at man kan senke HbA1c-nivået like mye med kostholdsendringer som med nyere medikamenter med uavklart bivirkningsprofil.

– Studien tyder på at lavkarbohydratdiett kan være positivt for overvektige med type 2-diabetes, istedenfor fettfattig kost eller medikamentell behandling. Mange pasienter har brukt denne typen diett i flere år, og nå begynner den vitenskapelige dokumentasjonen å komme, sier Berg.

Anbefalte artikler