Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Smerte og angst er underdiagnostisert hos pasienter med multippel sklerose, og bare en tredel av pasientene får behandling for smertene sine.

I sin avhandling Non-motor symptoms in multiple sclerosis har Antonie Giæver Beiske bl.a. undersøkt hvilke symptomer pasienter med multippel sklerose har i tillegg til de motoriske, og hva slags behandlingstilbud de får. 40 % av pasientene oppga at smerte hadde stor innvirkning på dagliglivet, men bare en tredel av dem fikk behandling for smertene. Tretthet, angst og depresjon har også stor innvirkning på livskvaliteten. 50 % av pasientene oppga at de hadde depresjon eller angst. 24 % fikk behandling og hele 18 % sa de ville hatt, men fikk ikke.

– Det er svært alvorlig at mange av pasientene ikke får behandling for sterke smerter og angst, særlig når vi vet at forekomsten av selvmord er økt i denne pasientgruppen. Mange leger mener at pasienter med multippel sklerose må tåle å ha litt smerter, men det er feil. De er like behandlingstrengende, og har like god nytte av behandlingen som andre pasienter med smerter eller angst, sier Beiske.

Hun har også undersøkt hvordan fysioterapi påvirker utmattelse (fatigue). Etter et fire ukers behandlingsopphold var de fleste pasientene mindre plaget med dette. Men dette skyldtes bedring av livskvaliteten som følge av oppholdet, mer enn selve behandlingen. Beiske mener leger bør bli mer oppmerksomme på ikke-motoriske plager hos disse pasientene.

– Vi må ikke bare konsentrere oss om hvor mange meter de kan gå, sier hun.

Beiske disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26.6. 2009.


Multippel sklerose: Er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet. Den rammer unge voksne, og som ved andre ikke-helbredelige sykdommer blir dermed lindring av symptomer for å bedre livskvaliteten det sentrale.

Fatigue: Kan defineres som en uforklarlig altoverskyggende tretthet, en mangel på energi eller følelse av utmattelse. Opplevelsen er subjektiv og interfererer med arbeid og daglige aktiviteter.

Anbefalte artikler