Behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Forskning ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet viser at prøverørsbehandling uten hormonstimulering er egnet ved endometrioseassosiert barnløshet, men ikke ved uforklarlig barnløshet.

Anne Omland. Foto privat

Behandlingsmetodene ved assistert befruktning har stor betydning for resultatene, og må vurderes for hvert enkelt par. Anne Omland har sett på hvilke metoder som egner seg best ved uforklarlig barnløshet (UI) og minimal eller mild endometrioseassosiert barnløshet (EI). – Ulike metoder gir forskjeller både i graviditetsrate, antall tidlige aborter, og andel av flerlingsvangerskap i de ulike gruppene. Inseminasjon ga høyere graviditetsrate ved uforklarlig barnløshet enn ved endometrioseassosiert barnløshet, men også høyere andel flerlingsvangerskap. Naturlig syklus in vitro-fertilisering (IVF) ga en graviditetsrate på ca. 8,7 % i UI-gruppen, sammenliknet med 23,5 % i EI- og 16 % i kontrollgruppen med defekte eggledere, altså signifikant bedre resultater i de to siste gruppene. Behandling med in vitro-fertilisering og intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) ga bedre resultater ved uforklarlig barnløshet enn ved endometrioseassosiert barnløshet, sier Omland. Hun og hennes kolleger anbefaler inseminasjon som førstevalg ved uforklarlig barnløshet, etterfulgt av in vitro-fertilisering og ev. intracytoplasmatisk spermieinjeksjon hvis in vitro-fertilisering ikke gir befruktning. Ved endometrioseassosiert barnløshet anbefales først et begrenset antall inseminasjonsforsøk fordi behandlingen er relativt enkel, deretter naturlig syklus in vitro-fertilisering eller in vitro-fertilisering, og ev. intracytoplasmatisk spermieinjeksjon.

Omland forsvarte avhandlingen Assisted reproductive techniques in unexplained and minimal/mild endometriosis-associated infertility for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.8. 2009.


IVF: In vitro-fertilisering. «Prøverørsbehandling» med befruktning utenfor kroppen. Naturlig syklus IVF er in vitro-fertilisering uten hormonstimulering.

ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon eller mikroinjeksjonsbehandling. Befruktning utenfor kroppen hvor en sædcelle føres direkte inn i egget.

Endometriose: Funksjonelt, østrogenavhengig livmorslimhinnevev som befinner seg utenfor livmoren og som fremkaller en inflammatorisk (betennelses-) reaksjon.

Anbefalte artikler