Informert samtykke ved mammografiscreening

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har tidligere i Tidsskriftet etterlyst fyllestgjørende informasjon til kvinner som inviteres til å delta i mammografiscreening (1). Informasjonen er fortsatt mangelfull fordi det ikke informeres om psykiske og sosiale skadevirkninger av falskt positive funn. Det informeres også mangelfullt om faren for overdiagnostikk ved at ikke-biologisk kreft diagnostiseres og behandles som kreftsykdom. Legeforeningens etiske råd vil ikke engasjere seg i denne saken da de mener at et helsetjenestetiltak iverksatt av myndighetene ligger utenfor rådets myndighetsområde.

  Det er fortsatt kritikkverdig at myndighetene ikke vil etterleve reglene for informert samtykke på dette området. Det eksisterer derved en tydelig diskrepans mellom den informasjon som gis til menn i forbindelse med PSA-screening og den informasjon som kvinner får i forbindelse med mammografiscreening. Myndighetene mener med andre ord at menn kan gjøre sine beslutninger basert på avveininger mellom fordeler og ulemper, mens kvinner bør oppildnes til deltakelse gjennom slagord à la «En enkel undersøkelse kan redde liv!».

  Kravet om fullt informert samtykke har våren 2009 vært fremmet på lederplass i The Lancet, formulert slik: Before becoming a patient, a healthy individual deserves fully informed consent, with information provided at the individual and population level (2). Norske kvinner kan imidlertid nå få den informasjonen de trenger på følgende nettsteder: www.screening.dk og www.cochrane.dk. På det sistnevnte nettstedet finnes informasjonsfolderen oversatt til mange språk, også norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media