Svakt om tinnitus

Hans H. Elverland Om forfatteren
Artikkel

Thomassen, S.

Selvhjelp ved tinnitus

Hvordan mestre plagsom øresus. 148 s. Oslo: Tinnitus-Tips, 2009. Pris NOK 195

ISBN 978-82-929-3703-7

Forfatteren har på eget forlag utgitt en veiledning i selvhjelp for personer med øresus. Bakgrunnen er at han selv har nedsatt hørsel og øresus. Han er elektroingeniør og har de senere år drevet med informasjon og kursvirksomhet om problemet.

Selvhjelpen bygger på en nevrofysiologisk forståelse av tilstanden. Thomassen formidler Jastreboffs metode for omlæringsbehandling, som har som mål at øresusen skal oppfattes som betydningsløs og ufarlig. Videre inngår kognitiv atferdsterapi, med avspenning, remodellering av tanker og bruk av utfordrende situasjoner, for å bedre den plagedes holdninger til problemet. Forfatteren formidler en optimistisk holdning til at noe kan gjøres for å redusere ubehaget ved hjelp av de anviste metodene, men han legger stor vekt på at et godt resultat er avhengig av meget stor egeninnsats, grundig opplysning og tålmodighet. Han tar avstand fra skrekkhistorier og angstskapende informasjon.

Selvhjelp ved tinnitus er skrevet i en kåserende stil, og det er mye gjentakelser, slang og feil. Informasjonen og veiledningen er formidlet på en uoversiktlig måte – det er svært mange henvisninger til andre steder i boken, noe som vil vanskeliggjøre tilegning av stoffet. Forfatterens mangel på medisinsk bakgrunn kommer til syne når han skal gjøre rede for den medisinske forståelsen av øresus – bebreidelser mot helsepersonell om manglende kunnskaper om tilstanden kunne derfor med fordel vært utelatt. Stikkordregisteret på 15 sider er ubrukbart fordi sidehenvisningene ikke stemmer med pagineringen.

Personer med plagsom øresus finner bra veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen, men bruksverdien ville blitt større etter en relativt omfattende revisjon.

Anbefalte artikler