Detaljert om diabetes på svensk

Kåre I. Birkeland Om forfatteren
Artikkel

Mulder, H.

Diabetes mellitus

Ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom. 177 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 223

ISBN 978-91-44-02081-5

Forfatteren har undervist medisinstudenter ved Lunds universitet i mange år, og med denne utgivelsen henvender han seg i første rekke til disse, selv om den i forordet også anbefales for allmennpraktikere og diabetessykepleiere. Innholdet i de 11 kapitlene er vesentlig en biologisk/biokjemisk tilnærming til diabetessykdommen. De normale prosesser og de forstyrrelser som ligger til grunn ved diabetes i cellenes og kroppens metabolisme, glukoseregulering og insulinets virkning omtales dels i betydelig detalj. Det er en kort historisk oversikt over hvordan forståelsen av diabetes har utviklet seg. Deretter følger kapitler om type 1- og type 2-diabetes og de øvrige, sjeldnere former for diabetes. De viktigste behandlingsprinsipper omtales og til sist de vanligste senkomplikasjonene.

Diabetes mellitus er rikt illustrert med skisser og figurer, for det meste i svart-hvitt, men det er noen få fargeplansjer på slutten. En god del tabeller og faktabokser bryter også opp teksten og gjør den lettere å lese, og stikkordregisteret er på hele 12 sider.

Jeg er i tvil om verdien av denne utgivelsen. Den inneholder mye oppdatert informasjon om diabetes for den som vil fordype seg i metabolske prosesser og forstå utviklingen av sykdommen. Men for dette formål finnes det store engelskspråklige verk som både er lettere å lese og overlegne i layout, bilde- og illustrasjonsmateriale. Denne er etter mitt syn for detaljert for den vanlige allmennpraktiker og diabetessykepleier, og den mangler for eksempel helt omtale av sosiale aspekter ved sykdommen og det å leve med diabetes. Behandlingsdelen er klart den svakeste. Den skjemmes også av noen unødvendige unøyaktigheter, for eksempel i definisjonene av nedsatt glukosetoleranse og HOMA-modellen for måling av insulinresistens.

Boken egner seg for medisinstudenter og leger med spesiell interesse for diabetes som vil fordype seg i de biologiske forstyrrelsene ved sykdommen og som gjerne vil lese en skandinavisk tekst. Den er trolig for detaljspekket for de fleste allmennpraktikere og diabetessykepleiere, som i sin daglige kliniske virksomhet sannsynligvis vil ha større nytte av å bruke fullversjonen av de nylig utgitte nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes (Helsedirektoratet 2009) og eventuelt litteraturen som er referert i denne.

Anbefalte artikler