Hjerneforandringer ved migrene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Middelaldrende kvinner som har migrene med aura har større sannsynlighet for senere å utvikle infarktliknende MR-forandringer i lillehjernen enn kvinner som ikke har migrene. Det viser en islandsk studie.

  Studien startet i 1967. Man har bl.a. kartlagt forekomsten av migrene hos 4 689 personer, gjennomsnittsalder 51 år. Den samme kohorten gjennomgikk MR-undersøkelse av hodet i perioden 2002–06. Infarktliknende forandringer ble sett hos 39% av mennene og 25% av kvinnene (1).

  Hos kvinner var migrene med aura forbundet med signifikant økt forekomst av infarktliknende forandringer i lillehjernen, selv etter korrigering for andre risikofaktorer. Det var ingen økt forekomst av slike forandringer hos menn med migrene eller hos kvinner med migrene uten aura.

  – Det er interessant at man i denne store studien med en prospektiv design kan bekrefte funn i en relativt liten tverrsnittsstudie som tidligere var mye omtalt. Imidlertid er det fortsatt litt uklart hva disse funnene representerer, idet de ikke later til å ha noe klinisk korrelat, sier Lars Jacob Stovner, professor ved Institutt for nevromedisin, St. Olavs hospital, og leder for Nasjonalt kompetansesenter for hodepine.

  – En mulig svakhet med studien er at diagnosen ble stilt før migrenekriteriene til International Headache Society kom. Påfallende mange av migrenepasientene i denne studien har migrene med aura, hele 63%. Det er viktig å understreke at studien ikke entydig viser at migrene med aura er en degenerativ hjernelidelse. Videre studier bør klarlegge hva disse lesjonene er og hvorfor de kommer hos disse pasientene, sier Stovner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media