Folattilskudd kan hindre prematur fødsel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hos kvinner som hadde brukt folat i ett år eller mer før graviditeten, var andelen premature fødsler redusert med 50–70%. Dette viser en amerikansk ikke-randomisert studie.

  Lave nivåer av plasma-folat under graviditeten er forbundet med prematur fødsel (1). Informasjon fra 35 000 kvinner ble brukt for å se på sammenhengen mellom folattilskudd og risikoen for spontan prematur fødsel, definert som fødsel i uke 20–37 uten medisinsk eller obstetrisk komplikasjon som årsak til igangsettelsen.

  Risikoen for å føde i uke 20–28 var redusert med 70% hos dem som tok folattilskudd i minst ett år før befruktningen sammenliknet med dem som ikke tok slikt tilskudd (hasardratio 0,22 (95% KI 0,08–0,61)). Tilsvarende tall for uke 28–32 var 50% (HR 0,45 (95% KI 0,24–0,83)). For tidlig fødsel etter uke 32 hadde ingen sammenheng med bruk av folattilskudd eller ikke.

  – Anbefalingen i Norge er å bruke 400 µg folat daglig i en måned før man blir gravid og i første trimester, for å forebygge nevralrørsdefekter, sier overlege Annetine Staff ved Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus, Ullevål. I Norge har man valgt å la være å folatberike melet. I USA har man gjort dette fra 1998, og prevalensen av premature enkeltfødsler synes å være redusert etter denne kostintervensjonen.

  – De biologiske mekanismene bak en prematuritetsprofylaktisk effekt av folat er ukjente, men kan involvere folatets effekt på inflammatoriske proteiner som assosieres med prematur fødsel. Det trengs en prospektiv, randomisert studie for å bekrefte hypotesen om at langvarig prekonsepsjonelt folattilskudd faktisk kan redusere forekomsten av de mest premature spontane fødslene. Slike fødsler er et stort helseproblem, med store kostnader for familien og samfunnet, sier Staff.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media