Hvem bør opereres for aortastenose?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye ultralydmetoder gjør at man på et sikrere grunnlag og på et tidligere stadium kan avgjøre hvilke pasienter som bør opereres for aortastenose.

  Dana Cramariuc. Foto Universitetet i Bergen
  Dana Cramariuc. Foto Universitetet i Bergen

  Sykdommen utvikles langsomt over mange år og oppdages ofte først når pasienten får symptomer. Da kan hjertemuskelen være irreversibelt svekket. Dana Cramariuc har i et internasjonalt forskningssamarbeid studert mer enn 1 800 pasienter med aortastenose av ulik grad.

  – Tradisjonelt har venstre ventrikkels størrelse og funksjon ved aortastenose vært sett på som en direkte konsekvens av alvorlighetsgraden av klaffesykdommen. Men vi fant blant annet at pasienter med aortastenose ofte har endringer i små og store arterier som medfører økt karmotstand og merbelastning av hjertet. Pasienter med alvorlig aortastenose og samtidig høyt blodtrykk får mer svekkelse av hjertemuskelen og mindre bedring i hjertefunksjonen etter klaffeoperasjon, sier hun.

  I avhandlingen Left ventricular structure and systolic function in aortic valve stenosis – influence of global left ventricular load, gender and hypertension foreslås nye måter å måle ventrikkelfunksjon og alvorlighetsgrad av aortastenosen på.

  – Disse nye målemetodene kan gi et reelt bilde av venstre ventrikkels globale belastning. Våre studier viser at venstre ventrikkels funksjon, målt med disse nye variablene, er nedsatt til og med hos mange pasienter med asymptomatisk, moderat aortastenose. Det vil hjelpe oss i identifiseringen av pasienter med mer avansert sykdom som skal opereres før symptomer oppstår, sier Cramariuc.

  Hun disputerte for ph.d.-graden 8.5. 2009 ved Universitetet i Bergen.

  Ordforklaringer

  Aortastenose: Aktiv biologisk prosess som er karakterisert ved inflammasjon, lipidavleiring og kalsifisering av aortaklaffen og som fører til gradvis forsnevring av aortaklaffen og obstruksjon i venstre ventrikkels utløpstractus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media