Hurtigtest for Chlamydia i Afrika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Enkle hurtigtester som ikke krever laboratorieutstyr kan gi bedre diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer i utviklingsland.

  Seksuelt overførbare infeksjoner er et stort helseproblem i mange utviklingsland, de gir sykdom og død – spesielt hos kvinner. I land uten laboratoriemuligheter baseres diagnosen på pasientens symptomer og på den kliniske undersøkelsen.

  – I Botswana er forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer høy. Vi har spesielt lagt vekt på gravide, fordi disse infeksjonene kan gi komplikasjoner i svangerskapet og smitte fra mor til barn under fødselen. Å bedre disse forholdene er viktig for enkeltpersoners helse, for helsepolitikere og for organisasjoner som NORAD, WHO og FN, sier Maria Romøren.

  I avhandlingen Improving the management of sexually transmitted infections among pregnant women in sub-Saharan Africa har hun sett spesielt på forekomst og diagnostikk av Chlamydia, gonoré, Trichomonas og bakteriell vaginose. Mange infeksjoner gir ikke symptomer, dermed er det mange kvinner som ikke får riktig behandling. Overbehandling er også et problem. Romøren viser i en kostnad-nytte-analyse hvordan diagnostikk og behandling av Chlamydia kan forbedres ved bruk av én enkelt hurtigtest.

  – Med en hurtigtest for Chlamydia vil flere smittede få behandling, færre vil utvikle komplikasjoner og færre vil bli overbehandlet. Vi viser også at azitromycin er billigere og mer effektivt enn erytromycin, som er det medikamentet som anbefales av WHO i svangerskap, sier hun.

  Romøren disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 8.6. 2009.

  Ordforklaringer

  Hurtigtest: Hurtigtest for Chlamydia og gonoré består av mikrokopisk undersøkelse av prøver fra skjede eller urinrør og en immunologisk analyse. Antistoffer med høy affinitet er fiksert på strips som det ikke krever spesielt utstyr å analysere – resultatet vises visuelt etter 30 minutter. Testene har høy spesifisitet (> 90%), men noe mer varierende sensitivitet.

  Azitromycin: Et antibiotikum til behandling av Chlamydia og av gonoré forårsaket av sensitive bakterier. Brukes også ved andre indikasjoner.

  Erytromycin: Et antibiotikum med liknende spekter som penicillin. Anvendes til behandling av bl.a. Chlamydia i svangerskapet. Kan brukes av dem som er allergiske mot penicillin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media