Kan man stole på selvrapportering av rusmiddelbruk?

Adrian Razvan-Pasareanu, Øistein Kristensen Om forfatterne

Rusmisbruk er forbundet med skam og skyld. Man regnet tidligere med en underrapportering på 50% (1). I en nyere studie (2) har man ved å kombinere EuropASI- intervju (3) med urinprøvescreening funnet noe bedre overensstemmelse.

På avgiftningsposten, Sørlandet Sykehus, Kristiansand, gjør vi med ujevne mellomrom tverrsnittsstudier med urinprøvetesting for å finne ut hva slags rusmidler pasientene har i kroppen når de møter til avrusning. Pasientene bruker alle typer rusmidler. Blandingsmisbruk utgjør 80%. Vi var interessert i å finne frem til en metode som kunne øke treffsikkerheten ved intervju i forhold til laboratoriefunn. Undersøkelsen ble gjort i februar 2009. 20 pasienter (fire kvinner, 16 menn) i alderen 20–65 år, fortløpende innlagt, ble inkludert i studien. To ble innlagt som øyeblikkelig hjelp, det var fire LAR-pasienter og i alt 17 hadde tidligere vært innlagt.

Sykepleier tar imot pasientene og ber dem fylle ut rusdelen i MINI-intervjuet (4), der man skal oppgi hvilke rusmidler som er brukt. Utfylt skjema leveres legen, som bruker det som grunnlag for samtale. Undrende spør han: «Kan alt dette være rett? Er det noe du vil ha fjernet? Hjelp meg å få det rett.» Samtalen foregår i en rolig atmosfære. Resultatet blir som oftest paradoksalt ved at pasientene tenker seg om og plusser på. Vi fant i studien 100% overensstemmelse mellom urinfunn bestemt væskekromatografisk/massespektrometrisk og oppgitte svar. Dette betyr at man ved hjelp av et kartleggingsskjema kan oppnå korrekte svar uten urinsprøvescreening dersom man stiller grundige og gode spørsmål.

1

Bruusgaard D, Rutle O, Aasland OG. Alkoholproblemer i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 1431–5.

2

Helseth V, Lykke-Enger T, Aamo TO et al. Rusmiddelscreening av pasienter i alderen 17-40 år innlagt med psykose. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1178-80.

3

Kokkevi A, Hartgers C. European Addiction Severity Index EuropASI Zürich: EuropASI Working Group, Cost A6, 1994.

4

Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH et al. Mini-International Neuropsychiatric Inteview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry 1998; 59 (suppl 20): 22–33.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler