Psykososialt arbeid for psykosepasienter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jordahl, H

  Repål, A.

  Mestring av psykoser

  Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. 251 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 368

  ISBN 978-82-450-0834-0

  Målgruppen er helsefagsstudenter og andre som i sitt daglige virke skal forholde seg til pasienter med lengevarende psykoser. Forfatterne er psykologer med lang praktisk erfaring i å arbeide med pasienter og pårørende. Det merkes i det klinisk nære språket og i den gjennomgående empatiske måten som stoffet fremstilles på.

  Det er fire deler. Først beskrives schizofreni ut fra et faglig og et pårørende ståsted. Deretter gjennomgås på en kritisk måte utviklingen av og innholdet i noen psykopedagogiske programmer for familiearbeid, og forfatterne unngår å «overselge» disse. Deretter går de relativt detaljert igjennom hvordan man i praksis arbeider med familiesamtaler, pårørendegrupper og undervisning om psykose, og omtaler svært kort kognitiv psykoterapi. Bare ett kapittel handler om mestring av symptomer og om stemmehøring. Tittelen Mestring av psykoser er derfor delvis misvisende for den som måtte ønske seg en hel bok om mestring. Ett kapittel handler om rus og psykose, ett om tidlig intervensjon, ett om miljøterapi og ett om intervensjon i nærmiljøet.

  Dette er en typisk innføringsbok som egner seg godt for den som akkurat skal begynne å arbeide med mennesker som har langvarige psykoser. Den vil også være av interesse for leger i starten av psykiatriutdanningen og som en første orientering. Ved å lese denne får man et godt og valid inntrykk av hva psykososialt arbeid innebærer overfor denne pasientgruppen samt får en viss inngang til litteraturen. Man får også formidlet en både realistisk og innfølende holdning til pasientene og de pårørende og til hva som kan og ikke kan gjøres for disse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media