Per J. Wiggen Vaglum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per J. Wiggen Vaglum

Per J. Wiggen Vaglum
27.08.2009
Evans, D Brown, J. How to succeed at medical school An essential guide to learning. 179 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 15 ISBN 978-1-4051-5139-9 Forfatterne har i årevis...
Per J. Wiggen Vaglum
24.09.2009
Jordahl, H Repål, A. Mestring av psykoser Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. 251 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 368 ISBN 978-82-450-0834-0 Målgruppen er...