Personlige budskap om livet med diabetes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grotdal, S

  Livet med diabetes – i ord og bilder

  230 s, ill. Oslo: Norges Diabetesforbund, 2009. Pris NOK 250

  ISBN 978-82-90472-13-4

  Dette er en spesiell bok, der mennesker med diabetes gir sterkt personlige budskap om sitt liv med sykdommen i relasjon til familie, venner, kjærester og helsepersonell. Det er stemmer til enkeltmennesker vi hører, og det disse modige menneskene, som skriver med fullt navn og hjemsted, har levert, spenner over hele spekteret: latter og smil, dramatikk og sorg, refleksjon og ettertanke. Noen av budskapene er sterkt personlig utleverende og skildrer dyp lidelse.

  Norges Diabetesforbund har lyktes i å få inn over 100 bidrag til boken, som er utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering. Det er tankevekkende, men kanskje ikke overraskende (?), at tre av fire bidrag er fra kvinner. Man finner bidrag ikke bare fra mennesker med type 1- og type 2-diabetes, men også fra noen med såkalt type 3- (pårørende) og type 4-diabetes (helsepersonell som arbeider direkte med diabetes). Sammenliknet med de sterkt personlige og dels dramatiske skildringene fra mennesker med diabetessykdom, blir de 11 bidragene fra helsepersonell noe bleke, men det er ingen vesentlig innvending mot bokens verdi.

  Det som slår en, er kontrastene mellom dagens diabetesbehandling og den som barn og ungdom ble utsatt for i 1960- og dels 70-årene, da undertegnede begynte som lege. Da var det rigide regimer for mat og insulin, og legene ga strenge instrukser til foreldre. Interessen for den enkeltes situasjon og individuell behandling var lite fremtredende. Jeg har selv truffet pasienter som særlig husker fra sin barndom legens budskap til pasient og foreldre om at hvis de ikke fulgte regimet nøye var det utsikt til blindhet i ung alder.

  Etter å ha lest igjennom de fleste av bidragene er heldigvis helhetsinntrykket at selv om diabetes er en utfordrende sykdom som kan være en krevende følgesvenn gjennom livet, så kan den mestres slik at livskvaliteten kan bli god for de fleste. Men mennesker med diabetes er like forskjellige som andre mennesker, slik at livsløpene kan bli høyst forskjellig, slik som denne boken illustrerer.

  Layouten er tiltalende, med tegninger og bilder, og tekstene er en blanding av prosa og dikt.

  Boken har kanskje størst verdi for mennesker med diabetes, som kan ha nytte av å lese om og å kjenne seg igjen i andres situasjon og kanskje lære noe om mestring av ulike vansker. For helsepersonell som arbeider med diabetes, vil den kunne være en tankevekker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media