Geir Joner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Joner

Geir Joner
18.11.2019
Jeg takker Jens Petter Berg og Ivar Prydz Gladhaug for kommentarer til min debattartikkel i Tidsskriftet «Prøveforelesning og morgendagens forskere – nok en gang» ( 1 , 2 ). Berg og Gladhaug skriver...
Geir Joner
09.09.2019
Til tross for forsikringer om endring ligger emnet for prøveforelesningen fremdeles for tett opp til emnet i doktorgradsavhandlingen. En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en...
Geir Joner
27.08.2009
Sjöblad, S Barn- och ungdomsdiabetes 2. utg. 233 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 346 ISBN 978-91-44-04929-8 Publikasjonen presenteres som den 4. versjonen av det svenske...
Geir Joner
24.09.2009
Grotdal, S Livet med diabetes – i ord og bilder 230 s, ill. Oslo: Norges Diabetesforbund, 2009. Pris NOK 250 ISBN 978-82-90472-13-4 Dette er en spesiell bok, der mennesker med diabetes gir sterkt...
Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, Svein Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer
03.06.2004
Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en...
Dag E. Undlien*, Geir Joner, Knut Dahl-Jørgensen, Kjersti Skjold Rønningen, Louise Nicol-Smith, Peter A. Torjesen, Oddmund Søvik, Norsk studiegruppe for barnediabetes
30.09.2000
Type 1-diabetes har en kumulativ insidens i Norge før fylte 15 år på 0,3 % (1), og Norge er blant landene med høyest prevalens av sykdommen (2). Man kjenner ikke tallene for kumulativ insidens etter...