Helseøkonomi på svensk

Ivar Sønbø Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Anell, A.

Hälsoekonomi

122 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 204

ISBN 978-91-44-04843-7

Målgruppen er beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten. Boken er skrevet på svensk, og mange tall og eksempler er hentet fra Sverige, men det meste av stoffet er aktuelt også for norske lesere. Den er lettlest og krever ingen forkunnskaper i økonomi.

Det er tre hovedtemaer: ressurstilgang og finansiering av helsetjenesten, betalingsordninger for leger og sykehus samt prioritering og økonomisk evaluering. Selv om utgangspunktet er svenske forhold, gjøres en rekke internasjonale sammenlikninger. Omtalen av egenandeler og forsikringsordninger tyder på at helsedebatten i Sverige ikke er meget forskjellig fra den i Norge. Det samme gjelder spørsmålet om betaling av leger og sykehus. Personlig savnet jeg større oppmerksomhet omkring hvor lite god forskning det er på området og at helsepersonellet ikke synes å la seg styre så lett gjennom incentiver. Gjennomgangen av økonomisk evaluering er ryddig, men noen lesere vil nok savne de mange innvendinger som er reist mot kvalitetsjusterte leveår. Det er mulig at svensk helseøkonomi ikke har hatt det korrektiv som Norge har hatt i Erik Nord.

Tross noen svakheter er dette en leseverdig bok som lett kan anbefales. Den gir mye lærdom på relativt få sider. Spørsmålet den potensielle kjøper bør stille seg, er om man skal velge en norsk eller svensk bok. Den norske helseøkonomen Jan Abel Olsen har utgitt en bok av omtrent samme omfang og med mye av det samme stoffet (1). De med interesse for internasjonale sammenlikninger vil kanskje velge Anell, mens de som er opptatt av rettferdighetsargumenter i helsepolitikken, nok vil finne mer av interesse i Olsens bok. Dette valget kan vi trygt overlate til markedet!

Anbefalte artikler