Noe å lære av

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legene som skulle håndtere spanskesyken høsten 1918, hadde en formidabel oppgave. Sykdomsbildet var dramatisk, det infeksiøse agens ukjent og behandlingsmulighetene få. Desto mer imponerende er det å lese hvordan de observerte, resonnerte og fattet beslutninger. 1919-årgangen av Tidsskriftet inneholder en rekke artikler om influensaepidemien som er vel verdt å lese også i dag. Vi har publisert en del av disse artiklene på www.tidsskriftet.no. Der har vi også samlet andre historiske og aktuelle lenker til vitenskapelige artikler om influensa. I tillegg har vi publisert en helt fersk artikkel om den nye influensa A (H1N1) først på nett. Se også Tidsskriftets temaside om svineinfluensa

Anbefalte artikler