Hvordan behandle residiv av lyskebrokk?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laparoskopi medfører ikke færre residiv etter operasjon for residiv av lyskebrokk sammenliknet med åpen operasjon.

  Studien omfattet 47 pasienter som ble randomisert til åpen kirurgi og 49 som ble operert laparoskopisk (1). Studiens primære endepunkt var nytt residiv av lyskebrokk samt kronisk smerte postoperativt. Oppfølgingstiden var fem år. I den første gruppen fikk tre pasienter (6,4 %) residiv, mot ingen i den andre gruppen, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Etter åpen operasjon opplevde 13 pasienter (27,7 %) kronisk smerte mot fire (8,2 %) av pasientene som gjennomgikk laparoskopi (p = 0,02).

  – Studien er interessant, særlig med tanke på den lange observasjonstiden, sier overlege Brynjulf Ystgaard ved Kirurgisk avdeling, St. Olavs hospital. Tolkingen av resultatet hemmes imidlertid av at studien omfattet få pasienter, som er et problem i alle studier på residivhernier. Hovedkonklusjonene blir underbygd av andre studier, både med tanke på smerte og reresidiv. I en analyse basert på det danske brokkregisteret var det signifikant færre reresidiv etter laparoskopisk versus åpen reoperasjon når det primære inngrepet ble utført ad modum Lichtenstein (2).

  – Vår praksis er at residiv etter åpen operasjon utføres laparoskopisk. Denne tilnærmingen blir vanskeligere dersom man primært har benyttet seg av åpen preperitoneal teknikk. Overføringsverdien til primære brokk er derfor også begrenset, sier Ystgaard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media