Høy smittefare ved svineinfluensa

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Svineinfluensa er betydelig mer smittsom enn sesonginfluensa, og smittefaren kan sammenliknes med tidligere influensapandemier.

Usikkerhet rundt virulens og smitterisiko til det nye influensaviruset A(H1N1) (svineinfluensa) har gjort det vanskelig for de ulike lands helsemyndigheter å komme med anbefalinger om tiltak. Nå har forskere i samarbeid med Verdens helseorganisasjon analysert utbruddet i Mexico og tidligere data fra internasjonal spredning (1).

Forskerne estimerte at 23 000 personer (spredning 6 000 – 32 000) innen utgangen av april hadde hatt infeksjonen i Mexico. Basert på bekreftede og mistenkte dødsfall som skyldes A(H1N1), antydes det at 0,4 % av de syke dør (0,3 – 1,5 %). Reproduksjonstallet, som angir hvor mange personer som blir smittet av hver enkelt syk person, ble beregnet til 1,4 – 1,6 ved epidemiologiske analyser, mot 1,1 – 1,4 ved vanlig sesonginfluensa.

– 23 000 tilfeller er nok nærmere realiteten enn de offisielle tallene på mistenkte og bekreftede tilfeller i Mexico, som i dag er 4 174, sier lege Siri Helene Hauge ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. Forskerne tok utgangspunkt i antall laboratoriebekreftede tilfeller hos turister som hadde vært i Mexico, og regnet seg tilbake til hvor mange smittede det må ha vært i Mexico innen utgangen av april. Dette er en lur måte å løse problemet med mangelfulle overvåkingsdata fra Mexico siden turister som vendte tilbake fra Mexico ble fulgt nøye med tanke på influensasymptomer.

– Den største svakheten ved studien er at den bare har inkludert dødelighetsdata fra ett land. Sannsynligvis var antall dødsfall som ble oppgitt i begynnelsen av utbruddet overestimert, og tallene fra USA er nok mer pålitelige. Etter hvert som vi får mer data, vil vi også få et bedre estimat på angrepsrate i befolkningen, hospitalisering og dødelighet, sier Hauge. Se også Tidsskriftets temaside om svineinfluensa

Anbefalte artikler