Fysisk trening og hjertesvikt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Moderat fysisk trening er trygt for pasienter med hjertesvikt og gir en viss reduksjon i dødelighet og kliniske hendelser, viser en stor internasjonal studie.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Studien ble gjennomført i USA, Canada og Frankrike, og omfattet 2 331 pasienter med stabil hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (1). I en median oppfølgingstid på 30 måneder ble standard behandling sammenliknet med tillegg av moderat aerob trening under veiledning etterfulgt av tilpasset treningsprogram i hjemmet.

Intervensjonsgruppen hadde en viss, ikke-signifikant reduksjon av total dødelighet og totalt antall sykehusinnleggelser i oppfølgingsperioden. Deltakerne i intervensjonsgruppen hadde signifikant bedre egenrapportert helse etter tre måneder, og denne forskjellen vedvarte i hele oppfølgingsperioden.

– Studien viser at lavintensitetstrening gir en moderat, ikke-signifikant reduksjon i dødelighet og kliniske hendelser hos for øvrig meget godt behandlede pasienter med kronisk hjertesvikt. Over tid falt treningsintensiteten i intervensjonsgruppen, mens pasienter i kontrollgruppen økte sitt aktivitetsnivå. Studien viser at fysisk trening er sikkert, og fortsatt bør anbefales stabile pasienter med kronisk hjertesvikt, sier overlege Arne Westheim ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Flere arbeider er publisert, blant annet fra Norge, med lovende effekt av høyintensitetsintervalltrening. Hvorvidt denne treningsformen gir bedre gevinst på harde endepunkter, gjenstår å vise, sier Westheim.

Anbefalte artikler