– Nyttig å bruke ultralyd under fødselen

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ultralydundersøkelser som gir informasjon om fosterets nivå i fødselskanalen kan brukes for å forutsi fødselsforløpet.

Torbjørn Eggebø. Foto Marte M. Strandskog, Stavanger universitetssjukehus

Komplikasjoner under fødsel kan oppstå plutselig og uventet. Det er viktig å vite fosterhodets posisjon og nivå i forhold til fødselskanalen når fødselen starter. Torbjørn Eggebø har undersøkt nytten av ultralydmålinger i slike vurderinger.

– Vi har undersøkt kvinner med ett foster i hodeleie og uten tidligere keisersnitt. Kvinnene var fordelt på to grupper. Hos kvinner med naturlig vannavgang ga ikke ultralydundersøkelse av fosterhodets posisjon noen informasjon om utfallet av fødselen. Transperinal ultralydundersøkelse, som gir informasjon om fosterhodets nivå i fødselskanalen, var derimot nyttig for å vurdere om kvinnene bør vente på spontan fødsel eller tilbys tidlig induksjon, sier Eggebø.

Målinger for å undersøke fosterhodets posisjon kunne ikke forutsi fødselsforløpet for kvinner med indusert fødsel. Men målinger av fosterhodets nivå hadde signifikant betydning for å vurdere sannsynligheten for vellykket induksjon og for å føde innen 24 timer.

– Vi ser at fosterhodets nivå, livmorhalsens lengde og åpning var de viktigste faktorene for å forutsi fødselsforløpet. Vi foreslår et skåringssystem som kan bidra til å forutsi fødselsforløpet. Det er viktig å gi de fødende god informasjon om fødsel og fødselsforløp, og jeg tror at ultralydundersøkelser under fødselen vil bli et svært viktig hjelpemiddel ved risikofødsler, sier Eggebø.

Han forsvarte avhandlingen Ultrasound and labour for ph.d-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8.5. 2009.


Transperinal ultralydundersøkelse: Dette er en metode som brukes i forbindelse med fødsel og for å undersøke kvinner med inkontinens. I denne studien ble utgangen av fødselskanalen (perineum) brukt som referanselinje for å undersøke fosterhodets nivå. Studien viser at avstanden fra fosterhodet til perineum hadde betydning for fødselsforløpet hos kvinner med vannavgang og hos kvinner med indusert fødsel. Palpasjon var bedre enn ultralydundersøkelse med henblikk på å vurdere livmorhalsens åpning.

Skåringssystem: På bakgrunn av resultatene i denne avhandlingen foreslås et nytt skåringssystem (0 – 3 poeng) før induksjon av fødsel. Fosterhodets nivå og livmorhalsens lengde måles med ultralyd og åpningen vurderes med palpasjon. Når modellen ble brukt for å vurdere kvinnene i studien, ga skår 3 en vellykket vaginal fødsel hos 95 %, mens skår 0 ga tilsvarende resultat for 71 % av kvinnene.

Anbefalte artikler