Langtidseffekter etter testikkelkreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Norske menn som behandles for testikkelkreft får sjelden tilbakefall, men mange får plager pga. cellegiftbehandlingen. Spesielle genvarianter kan beskytte mot plagene.

Norske menn har høy risiko for å utvikle testikkelkreft, men mer enn 95 % blir helbredet. I avhandlingen Long term outcome after treatment for testicular cancer har Jan Oldenburg studert langtidseffekter hos pasienter som ble behandlet for testikkelkreft ved Radiumhospitalet i perioden 1970 – 97.

– Vi har sett på forekomsten av sene tilbakefall. I vårt materiale fikk 1,3 % av pasientene sene tilbakefall, og dette er lavt sammenliknet med andre kreftsentre. Det at vi fjerner små restsvulster etter cellegiftbehandling, kan være en forklaring, sier Oldenburg.

Mange menn som har vært behandlet for testikkelkreft med cisplatinbasert cellegift plages av kribling i hender og føtter, svekket følsomhet i fingre og tær, øresus og nedsatt hørsel. Det er store forskjeller mellom pasientene, og Oldenburg har vist at individuelle variasjoner i bestemte gener kan ha betydning.

– Vi ser at pasienter som har spesielle varianter av genene som koder for glutation-S-transferase P1- og -M1 har god hørsel, mens pasienter som har en annen kombinasjon har nedsatt hørsel. Vi ser at de samme variantene også påvirker andre plager som følger av behandlingen med cisplatin, som for eksempel svekket følsomhet i fingre og tær samt øresus. På sikt kan dette få betydning for utvikling av en mer skreddersydd behandling for menn med testikkelkreft, sier Oldenburg.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 24.6. 2009.


Sent tilbakefall: Tilbakefall mer enn to år etter at behandlingen ble avsluttet.

Glutation-S-transferase: Enzym som bidrar til detoksifisering av cisplatin.

Anbefalte artikler