Odd Kildahl-Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Kildahl-Andersen

Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen, Helge Stalsberg
18.10.2007
16 år etter at pasienten fikk diagnosen «benign gammopati» utviklet han en lymfoproliferativ sykdom. Få måneder etter avsluttet behandling for denne tilstanden fikk han sin andre blodsykdom. Funn som...
Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
19.11.2009
Vår pasient har vært en diagnostisk utfordring, og vi er positive til innspill for å komme videre slik at vi kan stille en presis årsaksdiagnose med hensyn til pasientens polycytemi ( 1 ). Imidlertid...
Odd Kildahl-Andersen
27.08.2009
I en interessant og oversiktlig artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2009 påviste Silje Michalsen og medarbeidere at 21 % av pasientene med storcellet granulær lymfocytt-leukemi hadde revmatoid artritt...
Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen
10.04.2002
Et godt og gammelt klinisk prinsipp lyder primum non nocere – først og fremst ikke skade. Det er viktig med et edruelig forhold til sikkerhetsmarginene i den behandling man iverksetter, slik at...
Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen
20.02.2002
En mann hadde i omtrent to år vært plaget med smerter i venstre glutealregion, lår og legg ved gange. 55 år gammel ble han i august 2000 innlagt i sykehus med smerter ved bevegelse i høyre legg og...
Kjell Vidar Husnes*, Odd Kildahl-Andersen, Randi Kildahl-Andersen
20.03.2001
Endoskopiske undersøkelser som brukes til undersøkelse av øvre gastrointestinaltractus og tykktarm er ikke anvendelig for påvisning av patologiske forhold i jejunum og ileum. Radiologisk undersøkelse...
Odd Kildahl-Andersen, Tidligere kolleger ved Horten sykehus
20.05.2001
Svein Ræder Svein Ræder døde 15. mars 2001 etter lengre tids sykdom. Han ble født i Leinstrand 1. desember 1930, men vokste opp i Vadsø. Krigsårene i Øst...
Marianne Valhovd, Odd Kildahl-Andersen
30.04.2003
Leverskade er en kjent bivirkning av en rekke medikamenter ( 1 ). Hyppigst sees en stigning i leverenzymnivå, uten at pasienten får kliniske symptomer på leversykdom. Det er beskrevet enkelte...
Odd Kildahl-Andersen, Helge Ræder*
12.08.2004
En 13 år gammel jente ble henvist til medisinsk poliklinikk på grunn av hevelse i venstre legg med spørsmål om dyp venetrombose. Hennes foreldre og søsken var friske,...
Odd Kildahl-Andersen, Ketil Thorstensen, Erling Sagen, Inger Marie Dahl, Geir Tjønnfjord
16.11.2006
En 40 år gammel kvinne ble innlagt i medisinsk avdeling til utredning for anemi ( 1 ). Hun hadde tidligere vært frisk, men hadde de siste månedene før innleggelsen følt seg tiltakende slapp og...
Trond Engjom, Odd Kildahl-Andersen
31.01.2008
Hypernatremi er en vanlig problemstilling i en indremedisinsk avdeling. Vi presenterer en kasuistikk med en aldersdement kvinne som ble funnet bevisstløs i sitt hjem. Ved innleggelsen ble det målt et...
Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
24.09.2009
Høyt hemoglobinnivå med erytrocytose er en vanlig årsak til utredning. Vi presenterer en kvinne som samtidig hadde jernmangel, høy erytropoietinverdi og funn av monoklonale plasmaceller i...
Kari Lenita Falck Moore, Odd Kildahl-Andersen, Randi Kildahl-Andersen, Geir E. Tjønnfjord
22.01.2013
A woman in her fifties had been suffering for many years from iron deficiency anaemia as a result of unexplained heavy urinary iron loss ( 1 ). She had been receiving blood transfusions and...
Jens Olav Hessen, Morten A. Schei, Odd Kildahl-Andersen
10.05.2000
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 6/2000 ble det presentert en interessant evaluering av rutinene for trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt utført ved Nordland sentralsykehus i Bodø (1). I...
Per Christian Valle, Odd Kildahl-Andersen, Kirsti Steinvoll
20.01.2000
Artikkelen bygger på en undersøkelse publisert i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (4) I over hundre år har det rektale kvikksølvtermometeret vært det viktigste instrumentet for å måle...
Liv Bygdnes, Odd Kildahl-Andersen, Janna Berg, Jartrud Skjerdal, Dag Jacobsen
15.12.2005
Bly er et giftig tungmetall som har både akutte og kroniske effekter på helse og miljø. Blyproduksjonen har økt i takt med industriutviklingen, men utslippene er sterkt redusert siden 1980-årene...
Odd Kildahl-Andersen, Klaus Murbræch, Hilde Skudal, Helge Stalsberg
29.11.2011
Utredning av vedvarende feber og forhøyet senkningsreaksjon er en vanlig problemstilling ved en indremedisinsk avdeling. Infeksjoner, autoimmune sykdommer og maligne sykdommer er de vanligste...
Kari Lenita Falck Moore, Odd Kildahl-Andersen, Randi Kildahl-Andersen, Geir E. Tjønnfjord
22.01.2013
En kvinne i 50-årene hadde i mange år hatt jernmangelanemi på grunn av uforklart stort tap av jern i urin ( 1 ). Hun hadde fått blodoverføringer og intravenøst jerntilskudd i 15 år, sist i form av...