Solid kirurgisk lærebok – fra basalkunnskap til klinisk praksis

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Norton, JA

Barie, PS

Bollinger, RR

Surgery

Basic science and clinical evidence. 2. utg. 2 442 s, tab, ill. New York, NY: Springer Publishing, 2008. Pris EUR 135

ISBN 978-0-387-30800-5

I mange lærebøker i kirurgi beskrives behandling og terapivalg etter mottoet «slik gjør vi det fordi vi alltid har gjort det slik og det fungerer i våre hender». Denne har siden førsteutgaven søkt å være et motstykke til en slik tilnærming til faget (1). Redaktørene har laget en lærebok i kirurgi som tar leseren inn i fagets historie, gjennom kapitler som beskriver basale mekanismer og patofysiologiske grunnprinsipper, til kliniske kapitler basert på en best mulig kunnskapsbasert fremstilling og presentasjon av aktuell litteratur. Ikke rent lite ambisiøst, men la det være sagt – de har lyktes et godt stykke på vei. Boken egner seg for medisinstudenter med særlig (!) interesse for kirurgi, for kirurger under utdanning, og praktiserende kirurger som trenger en «koloss» å slå opp i ved behov. Den er redigert slik at enkeltkapitler eller seksjoner kan leses hver for seg, men også slik at innholdet følger en rød tråd.

Innledningsvis, blant kirurgisk historie og basale mekanismer, tas også kunnskapsbasert kirurgi med. Dette kapitlet legger premissene for de klinisk orienterte kapitlene som har flere hundre evidensbaserte tabeller hvor det er gjort rede for utvalg av litteratur, evidensnivå og studievalg. Dette gjør at man kommer praksisgrunnlaget noe nærmere enn et rent «jeg forteller deg»-innhold. Samtidig gjør det også stoffet noe tyngre tilgjengelig for dem som har liten eller ingen kunnskap fra før.

Stoffet er rikt illustrert med flytdiagrammer, bilder og fotografier i gråtoner, samt flere gode strektegninger. Fravær av fargebruk og mangel på en noe friskere fremstilling er imidlertid det som trekker totalinntrykket mest ned. Boken er for øvrig solid innbundet, med faste permer og relativt tynt men solid papir. Størrelse og vekt gjør dette til et solid oppslagsverk mer enn en transportabel lesebok. De fleste forfatterne er amerikanske, noe som dels preger innholdet, og kun et knippe europeiske forfattere er tatt med.

Innholdet i denne utgaven er forsterket fra førsteutgaven med mer omfattende vekt på traumatologidelen, i tillegg til at moderne forståelse av gener og proteiner er tatt med i onkologidelen. Nesten 30 kapitler er nye eller omskrevet radikalt. Boken avrundes med en fremtidsrettet seksjon om teknologi og innovasjon, blant annet omtales biomaterialer, prinsipper for energioverføring, og robotassistert kirurgi. Som en lærebok i generell kirurgi er denne å anbefale blant tilsvarende tilgjengelige oppslagsverker til innføring i basalkunnskap og klinisk praksis i kirurgi.

Anbefalte artikler