Ode til den offentlige hest

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Olsen, SM.

Hestekrefter i offentlig tjeneste

462 s, ill. Oslo: Tun forlag, 2008. Pris NOK 549

ISBN 978-82-529-3209-6

Det moderne Norge tok stort sett form i hundreårsperioden 1850 – 1950. Det meste vi har av infrastruktur kom på plass da. Det er derfor interessant at denne storstilte oppbyggingsperioden også faller innenfor den tiden da hesten var den selvfølgelige arbeidskamerat. Hestens trekkraft dimensjonerte svært mye, fra landverts transporttider til gjennomførbarheten for større anlegg. Selv om mange hesteredskaper hadde tradisjoner langt bakover i historien, ble det også konstruert nye som var tilpasset nye innsatsområder, f.eks. veiskraper og pudrettvogner – eller den sledegående bussen fra Trondheim. Det meste av dette er for lengst ute av bruk, mye er borte og glemt nå, men det er likevel en viktig del av vår kulturarv.

Svein Magne Olsen har lagt ned et stort arbeid for å dokumentere hesteredskaper, og dette er en av hans bøker om dette. Her reiser han et monument over hesten i offentlig tjeneste, den navnløse forutsetningen for utviklingen gjennom en lang periode. Han har tatt for seg de ulike samfunnsfeltene, brannvern, forsvar, jernbane, post, telekommunikasjon osv. Helse har f.eks. fått et meget velskrevet 40 siders kapittel.

Det er ofte en svakhet ved historiefremstillinger av enkeltfelt at sammenhengen med konteksten blir for utydelig. Her er det snarere omvendt. Ofte er konteksten så fyldig og leseverdig at hesten trer i bakgrunnen – den ser bare traust på oss fra bildene. Forfatteren har kombinert det å skrive god historie med å lage en tiltalende bok som mange sikkert gjerne lar ligge fremme.

Illustrasjonsmaterialet er meget godt. Fotografier og kunstreproduksjoner er delikat gjengitt, og bokutstyret for øvrig er tilsvarende.

Dette må være den ideelle gavebok – ikke bare til dem som er glad i hester, men til alle som synes norsk historie er spennende.

Anbefalte artikler