Munnhuleanestesi

Alf Kristoffer Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Rosén, A

Jarnbring, F.

Lokalanestesi och smärta

123 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 271

ISBN 978-91-44-04820-8

Boken gir en god og lettfattelig beskrivelse av smertens fysiologi og generell smertebehandling av akutt og kronisk smerte.

 Videre er det et eget kapittel som beskriver munnhulens nevroanatomi.

Ved hjelp av tekst, illustrerende figurer og filmsekvenser fra bokens webside finnes greie instruksjoner om hvordan lokalanestesi administreres i munnhulen. Det finnes et eget kapittel som omhandler bruk av lokalanestesi hos risikopasienter.

Lokalanestesikapitlene fokuserer på munnhulen og er derfor mest relevant for tannlegestudenter og tannleger, men kan også være til nytte for leger som har sitt arbeidsfelt relatert til munnhule.

Anbefalte artikler