Alf Kristoffer Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Kristoffer Ødegaard

Alf Kristoffer Ødegaard
27.08.2009
Rosén, A Jarnbring, F. Lokalanestesi och smärta 123 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 271 ISBN 978-91-44-04820-8 Boken gir en god og lettfattelig beskrivelse av smertens fysiologi...