God dansk bok om thoraxkirurgi

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Hjortdal, VE

Paulsen, PK

Thoraxkirurgi

2. utg. 328 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 625

ISBN 978-87-7749-477-2

Målgruppen er studenter på slutten av studiet, yngre sykehusleger og praktiserende leger. Andre med interesse for faget vil ha god nytte og glede av boken. Den dekker hele fagfeltet: trachea, lunger, brystvegg, oesophagus, torakalaorta og hjertet inklusive medfødte hjertefeil. Hjerte- og lungetransplantasjoner omtales også. På 328 sider er det ikke mulig å dekke alt dette med stor dybde, men man får en fin innføring og oversikt som mange vil ha nytte av. Gitt målgruppene er det helt greit at operasjonsmetoder og teknikker ikke er beskrevet.

Bak 20 kapitler, i innbundet og hendig format, står 38 danske kolleger som forfattere. De enkelte kapitlene er skrevet av sterke fagfolk. Det er en liten ulempe at betegnelser da kan variere. Etter nesten alle kapitlene er det litteraturliste for videre lesing og fordyping. Et godt stikkordregister, mange gode illustrasjoner og bilder og noen tabeller er alle med på å lette lesingen og å gi oversikt.

Forfatterne og utgiver skal ha ros for å lage og fornye en slik bok på et nordisk språk, og dansk er lett å lese. En litt plump vittighet, at thoraxkirurgi ble benyttet allerede i Edens hage da Vårherre brukte et ribbbein fra den første mann for å lage den første kvinne, er ikke til hinder for å gi en sterk anbefaling av boken.

Anbefalte artikler