5. utgave av dansk håndbok om smertebehandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jensen, N-H

  Sjøgren, P.

  Praktisk klinisk smertebehandling

  Smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande. 5. utg. 240 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 258

  ISBN 978-87-628-0783-9

  Dette er 5. reviderte utgave av en liten håndbok som opprinnelig ble forfattet av Jørgen Eriksen i 1988 som «den lille røde smertebog» og som i alle opplag siden har vært et samarbeidsprosjekt mellom de tverrfaglige smerteklinikkene ved Herlev Hospital og Rigshospitalet i København. Boken er en kortfattet håndbok for leger, medisinstudenter og sykepleiere. Den er tenkt å være til nytte som en lett tilgjengelig kilde i det daglige kliniske arbeid med pasienter som trenger smertebehandling. Forfatterne har ambisjoner om at deres anstrengelser skal bli standarder for utredning og behandling av pasienter med ulike kroniske smertetilstander.

  Boken har en generell del med definisjoner av smerter, omtaler av smertemekanismer og smertetyper, psykologiske og sosiale aspekter ved kroniske smerter, hvordan en kronisk smertepasient bør undersøkes og hvordan en smertepasients journal bør dokumenteres. Her omtales også de psykologiske, eksistensielle og religiøse aspekter hos kreftpasienter med smerter.

  Over halvparten av håndboken er oppskriftmessig omtale av farmakologisk behandling av kroniske smerter: Ikke-opioide analgetika, opioide analgetika som inndeles i høypotente opioider og lavpotente opioider. Bare tramadol og kodein regner de med i gruppen av lavpotente opioider i Danmark. De omtaler adjuvante analgetika (koanalgetika), som antidepressiver, antiepileptika og antiarytmika og også andre legemidler som er aktuelle spesielt for kreftpasienter med vanskelige smerter.

  De omtaler også mer spesialisert smertebehandling som perifere og sentrale nerveblokader, behandling med perifere og sentrale elektriske stimulasjonsmetoder, og nevrokirurgisk behandling.

  Danmark har lenge figurert som det land som har hatt verdensrekord i bruk av opioide analgetika for vanskelige smerter. Det er derfor spesielt interessant å lese hva de to erfarne smertespesialistene i Danmark skriver om dette. De har erfart at opioide analgetika kan gi god smertebehandling, men også bivirkninger – og at bivirkningene ytterligere kan forringe smertepasientens livskvalitet om de ikke forutses og håndteres optimalt.

  Den danske tradisjon for behandling av langvarige smerter hos pasienter med en alvorlig kreftsykdom, og hos pasienter med andre årsaker til langvarige smerte, likner mye på vår hjemlige norske. Boken kan derfor godt anbefales som en innføringsbok og en rask oppslagsbok i lommeformat for de av forfatterne tiltenkte målgrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media