150 år og «still going strong»

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Standring, S

  Gray’s Anatomy

  The anatomical basis of clinical practice. 40. utg. 1 576 s, tab, ill. London: Churchill Livingston Elsevier, 2008. Pris USD 199

  ISBN 978-0-443-06684-9

  Hvis noen bok fortjener betegnelsen klassiker, må det vel være Gray’s Anatomy – nå i sin 40. utgave. Denne utgaven beholder formatet og siktemålet fra tidligere, men er ellers gjennomarbeidet og modernisert. Ikke minst er illustrasjonsmaterialet fornyet og harmonisert med hensyn til stil og fargevalg. Det er også lagt betydelig omtanke i å gjøre illustrasjonene poengtert uten å gå for mye på akkord med anatomisk nøyaktighet.

  De ni seksjonene har titler som «Cells, tissues and systems», «Embryogenesis», «Neuroanatomy», «Pectoral girdle and upper limb», «Abdomen and pelvis» osv. Det er altså i hovedsak en regional – ikke en systematisk inndeling. I hver seksjon er det omtale av organenes utvikling, og mange, velvalgte kliniske poenger. Stoffet dekker anatomien i vid og moderne forstand – fra makroanatomi ned til molekylæranatomi. Histologi, makroskopisk anatomi og relevant fysiologi integreres på en utmerket måte. Illustrasjonene er både estetisk og didaktisk meget vellykkede. Til tross for størrelsen er det er lett å finne det man leter etter, både fordi innholdet er logisk oppbygd og fordi fargekoder på sidene hjelper leseren på rett vei. Det finnes også et meget fyldig register som virker imponerende gjennomarbeidet – det er ikke bare den etter hvert så vanlige elektronisk genererte indeks uten tilstrekkelig faglig medvirkning. Her er hovedord i fete typer, og to nivåer under sikrer at det blir begrenset antall oppslag for hvert stikkord. Kjøp av boken gir adgang til nettstedet «Expert Consult» hvor blant annet hele boken finnes i lett søkbar form, og hvor illustrasjoner kan hentes ut til bruk i egen undervisning. Bokens største ulempe er størrelsen og vekten.

  Dette er en bok man går til med forventning om å finne pålitelig, kritisk vurdert og oppdatert informasjon. Kvalitetssikring av innholdet er blant annet skjedd ved bruk av en egen redaktør for hver seksjon, spesialistforfattere og et stort antall nasjonale og internasjonale konsulenter. Mitt inntrykk etter å ha oppsøkt områder hvor jeg selv har relativt god kunnskap, er at boken innfrir forventningene om pålitelighet. Mine stikkprøver tyder på at forfatterne har greid å kombinere didaktisk klare fremstillinger med nødvendige forbehold og påpekning av usikkerhet og manglende kunnskap. Jeg stusser likevel litt over at referansene etter hvert kapittel som regel er få og tilsynelatende nokså tilfeldige.

  Hvem er målgruppen? Undervisere med behov for pålitelige anatomikunnskaper er én åpenbar gruppe. Videre henvender boken seg også til – og bør være velegnet for – klinikere innen de fleste fag. For medisinstudenter er den altfor omfattende som lærebok, men kan være nyttig som oppslagsbok på spesielle områder. Den bør selvfølgelig finnes i helsefaglige biblioteker.

  Alt i alt er jeg imponert over denne nye utgaven av Gray’s. Den viser hva som kan komme ut av en heldig blanding av et ressurssterkt forlag med vilje til å satse på faglig kvalitet, en hovedredaktør med visjoner og (tror jeg) bein i nesa, og mange engasjerte fagfolk som er villige til trekke i samme retning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media