Kronisk utmattelsessyndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kronisk utmattelsessyndrom blir foretrukket term for «chronic fatigue syndrome» i Tidsskriftet.

  I 2002 gjorde jeg rede for hvorfor «chronic fatigue syndrome» burde oversettes med kronisk tretthetssyndrom på norsk (1). To år senere argumenterte Wyller & Wyller for at «fatigue» ikke burde oversettes med tretthet, men med utmattelse (2) – (5). En viktig begrunnelse for at Tidsskriftet har brukt betegnelsen kronisk tretthetssyndrom, er at denne termen også brukes i de andre nordiske land (3) – på dansk «kronisk træthedssyndrom», på svensk «kroniskt trötthetssyndrom (1). Dette er fremdeles tilfellet (6).

  Vi registrerer imidlertid at språkbruken i Norge har gått i retning av kronisk utmattelsessyndrom. I f.eks. omtalen på Wikipedia står det at «De fleste med tilstanden har vanskelig for å kjenne seg igjen i begrepet «tretthet», og kronisk utmattelsessyndrom er den betegnelsen som bør benyttes.» (7). I Store medisinske leksikon, som nå ligger på nettet under Store norske leksikon, anføres de samme argumentene – men forklaringen på utmattelsessyndrom ligger under tretthetssyndrom (8).

  I Tidsskriftet vil vi heretter bruke uttrykket kronisk utmattelsessyndrom. Tilstanden omtales av Torunn Bjørkum og medarbeidere i dette nummer av Tidsskriftet (9).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media