Kronisk utmattelsessyndrom

Erlend Hem Om forfatteren

Kronisk utmattelsessyndrom blir foretrukket term for «chronic fatigue syndrome» i Tidsskriftet.

I 2002 gjorde jeg rede for hvorfor «chronic fatigue syndrome» burde oversettes med kronisk tretthetssyndrom på norsk (1). To år senere argumenterte Wyller & Wyller for at «fatigue» ikke burde oversettes med tretthet, men med utmattelse (2 – 5). En viktig begrunnelse for at Tidsskriftet har brukt betegnelsen kronisk tretthetssyndrom, er at denne termen også brukes i de andre nordiske land (3) – på dansk «kronisk træthedssyndrom», på svensk «kroniskt trötthetssyndrom (1). Dette er fremdeles tilfellet (6).

Vi registrerer imidlertid at språkbruken i Norge har gått i retning av kronisk utmattelsessyndrom. I f.eks. omtalen på Wikipedia står det at «De fleste med tilstanden har vanskelig for å kjenne seg igjen i begrepet «tretthet», og kronisk utmattelsessyndrom er den betegnelsen som bør benyttes.» (7). I Store medisinske leksikon, som nå ligger på nettet under Store norske leksikon, anføres de samme argumentene – men forklaringen på utmattelsessyndrom ligger under tretthetssyndrom (8).

I Tidsskriftet vil vi heretter bruke uttrykket kronisk utmattelsessyndrom. Tilstanden omtales av Torunn Bjørkum og medarbeidere i dette nummer av Tidsskriftet (9).

1

Hem E. Kronisk tretthetssyndrom på norsk Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1710.

2

Wyller VB, Wyller TB. Kronisk utmattelsessyndrom Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2388.

3

Hem E, Loge JH. Kronisk tretthetssyndrom – adekvat betegnelse Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2388.

4

Wyller VB, Wyller TB. Utmattelse – ikke tretthet Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2802.

5

Hem E, Loge JH. Utmattelse – ikke tretthet. Tilsvar. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2802.

6

Herlofson J, red. Psykiatri. Lund: Studentlitteratur, 2009: 464.

7

Kronisk utmattelsessyndrom. http://no.wikipedia.org/wiki/Kronisk_utmattelsessyndrom (17.5.2009).

8

Malt U. Tretthetssyndrom (SML-artikkel). Store norske leksikon. www.snl.no/.sml_artikkel/tretthetssyndrom (18.5.2009).

9

Bjørkum T, Wang CE, Waterloo K. Pasienterfaringer med ulike tiltak ved kronisk utmattelsessyndrom Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 0000 – 00.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler