Sen oppstart med fysisk aktivitet er også gunstig

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Menn som starter å trene etter fylte 50 år kan bedre leveutsiktene i samme grad som påvist ved røykeslutt.

Det er velkjent at fysisk aktivitet har gunstig helseeffekt. Nå har svenske forskere studert hvordan endring i fysisk aktivitet hos middelaldrende menn påvirker mortalitet (1).

2 205 menn som var 50 år i 1970 – 73, ble undersøkt frem til 82-årsalderen. Relativ reduksjon i mortalitetsrate ved høy fysisk aktivitet var i utgangspunktet 32 % og 22 % sammenliknet med hhv. lav og middels aktivitet. Menn som økte sitt aktivitetsnivå ved alderen 50 – 60 år fortsatte å ha en høyere mortalitetsrate de første fem år enn menn med uendret høyt aktivitetsnivå. Men etter ti år var den økte aktiviteten assosiert med redusert dødelighet til samme nivå som menn med uendret høyt aktivitetsnivå. Reduksjonen i dødelighet ved økt aktivitet (0,51, 95 % KI 0,26 – 0,97, sammenliknet med uendret lav aktivitet) var sammenliknbar med den for røykeslutt i forhold til fortsatt røyking (0,64, 0,53 – 0,78).

– Det kjente dose-respons-forholdet viste seg også i denne studien, sier professor Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole. Den er godt gjennomført, og det er tatt hensyn til viktige konfunderende faktorer som fedme, hypertensjon, total kolesterol og sosioøkonomisk status. Stor effekt av å begynne å bli fysisk aktive etter fylte 50 år er et viktig signal for alle godt voksne menn. En like god effekt som for røykeslutt understreker betydningen av fysisk aktivitet i forebygging av tidlig død.

– Byberg og medarbeidere anbefaler minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Dette er i tråd med norske, europeiske og amerikanske anbefalinger. I Norge anslås det at mer enn 50 % av voksenbefolkningen ikke tilfredsstiller disse anbefalingene, sier Anderssen.

Anbefalte artikler