()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laparoskopisk kolektomi har lavere komplikasjonsrisiko enn åpen kirurgi. Dette viser en amerikansk studie.

  I studien sammenliknet man 30-dagers komplikasjonsrisiko ved laparoskopisk og åpen kirurgi (1). 7 670 elektive kolektomier ble identifisert ved gjennomgang av data fra the National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP), 37 % av dem var utført laparoskopisk. Laparoskopi reduserte risikoen for komplikasjoner sammenliknet med åpen kirurgi ved kolektomi med minst 50 % (OR 0,48).

  – Andre studier, både randomiserte kliniske studier og systematiske oversikter, har vist en forskjell som var mye mindre enn 50% (2), sier assistentlege Esther Kuhry ved Kirurgisk avdeling, St Olavs hospital.

  – Resultatene fra denne studien bør tolkes med en viss varsomhet da det ikke er justert for enkelte risikofaktorer, slik som stadium. Lavere stadium velges vanligvis til laparoskopi. I tillegg finnes det ikke data på om operasjoner er blitt konvertert fra laparoskopisk til åpen. Andre studier har vist mer enn doblet komplikasjonsrisiko for pasienter når operasjonen er blitt konvertert (3). Dette kan medføre en betydelig skjevhet. En bedre konklusjon kunne derfor være at laparoskopisk kirurgi ved kolektomi er foretrukket hos selekterte pasienter når laparoskopisk erfarne kirurger er tilgjengelige, sier Kuhry.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media