Per Haugum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Haugum

Per Haugum
26.06.2008
I Tidsskriftet nr. 9/2008 hevder Egill Hansen og Jan A. Pahle at eldre leger diskrimineres ( 1 ). I den anledning vil jeg gjøre oppmerksom på følgende: Autorisasjon er ikke en rett man får ved å...
Per Haugum
25.06.2009
Nils Hunstad er i Tidsskriftet nr. 9/2009 misfornøyd med at autorisasjonen som lege bortfaller når man blir 75 år ( 1 ). Undertegnede har flere ganger tidligere gitt uttrykk for at dette regelverket...
Per Haugum
28.05.2003
Etter helsepersonelloven § 54 bortfaller autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning når vedkommende fyller 75 år. Yrkestittelen kan likevel benyttes. Det er i forskrift bestemt hvilke kriterier...
Per Haugum
20.01.2005
Noen kan ha vektige grunner for ikke å flytte hvor som helst i landet for å gjennomføre turnustjenesten. Turnusforskriften åpner derfor for å tildele særplass for turnustjeneste på et bestemt sted...
Per Haugum
25.08.2005
Helsemyndighetene bruker en god del ressurser på å hjelpe turnusleger som av en eller annen grunn strever med å skaffe seg de nødvendige faglige ferdigheter, slik at de kan få turnustjenesten...