()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Magne Røkkum & Knut Melhuus viser bl.a. til «nyere studier» som er fra årene 1992 – 97 (1). I disse studiene undersøkte man imidlertid pasienter som hadde fått utført åpen kirurgi, og ikke perkutan operasjon med kanylert skrue som jeg argumenterte for.

  Problemet med skafoidfrakturer har vært at man kun har vært opptatt av å få bruddet til å tilhele. Man har lagt på gips uten å gjøre forsøk på å reponere en fraktur med noe dislokasjon. Dette fører til at et betydelig antall brudd tilheler med feilstilling (humpback deformity). Dette gir ofte langvarige eller permanente smerter fra håndleddet. Jeg har selv etterundersøkt en del gipsede pasienter, og om lag halvparten hadde smerter to år etter bruddet. Ved perkutan osteosyntese kan man lett reponere frakturen med ledepinnen.

  De siste årene er det publisert en rekke studier med perkutan operasjonsteknikk med en tilhelingsrate på 100 %. Disse studiene er også referert til i undersøkelsen til McQueen og medarbeidere, som viste at skruefikserte pasienter hadde en gjennomsnittlig sykmeldingstid på 27 dager mot 80 dager i den gipsede gruppen (2). Andre studier viser åtte dager sykmelding og 43 dager til tilheling i skruegruppen mot 55 dager sykmelding og 74 dager til tilheling i konservativ gruppe (3).

  Røkkum & Melhuus hevder at den operative metoden er vanskelig. Da tror jeg neppe de kan ha prøvd den nye perkutane teknikken med kanylerte skruer som er utrolig enkel. I våre naboland bruker en assistentlege i gjennomsnitt ca. 20 minutter på en slik operasjon.

  Man skal heller ikke se bort fra den ulempen det er for mange pasienter å gå med gips i månedsvis. Vi opplever derfor i økende grad at pasientene ber om å bli operert fremfor å få konservativ behandling.

  På det forrige kurset i håndkirurgi for spesialistkandidater stilte jeg følgende spørsmål til auditoriet «Hvis dere selv får en skafoidfraktur, vil dere da gipses eller ha en perkutan operasjon med kanylert skrue?» De ti foreleserne og 90 % av kursdeltakerne ønsket operativ behandling. Da bør vi også kunne tilby denne formen for behandling til våre pasienter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media