Karl B. Alstadhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl B. Alstadhaug

Karl B. Alstadhaug
25.06.2009
Podoll, K Robinson, D. Migraine art The migraine experience from within. 379 s, ill. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2008. Pris USD 35 ISBN 978-1-55643-672-7 Forbinder du migrene med noe trivielt...
Karl B. Alstadhaug, Hilde Karen Ofte
25.08.2015
Cluster headaches are extremely painful. The condition is typified by recurrent attacks of intense, strictly unilateral pain centred about one eye, accompanied by autonomic symptoms on the...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Johnny Olavsen, Rolf Salvesen
17.02.2005
Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som fortrinnsvis rammer unge mennesker. Kvinner rammes hyppigere enn menn. Utbredelsen av sykdommen er størst i Nord...
Karl B. Alstadhaug
20.05.2011
Formålet med denne oversiktsartikkelen er å minne om et symptomkompleks som er relativt sjeldent, men som er relevant for flere medisinske og kirurgiske spesialiteter. Horners syndrom er en triade av...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Martha Seim Realfsen
09.08.2011
Myasthenia gravis er en prototyp på en autoimmun sykdom der antistoffer, hovedsakelig mot acetylkolinreseptor, reduserer signaloverføringen fra nerve til muskel (den nevromuskulære transmisjonen) og...
Karl B. Alstadhaug
29.11.2011
I Tidsskriftet nr. 16/2011 mener Marte Helene Bjørk og medarbeidere å illustrere reversible cerebrale karspasmer komplisert av hjerneslag hos «en person i 20-årene med kjent migrene med aura» ( 1 )...
Karl B. Alstadhaug
11.06.2013
Gjesping er smittsomt, men sjelden uttrykk for sykdom. For noen år siden hadde jeg en 49 år gammel pasient med venstresidig hemiplegi som jeg fikk til å gjespe (video). Jeg lar John Abercrombie (1780...
Karl B. Alstadhaug, Hilde Karen Ofte
25.08.2015
Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden...