Risikofaktorer ved nyretransplantasjon

Medisinsk nytt Nyresykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tid i dialyse og tidlig akutt rejeksjon er risikofaktorer for dårlig pasientoverlevelse etter nyretransplantasjon hos pasienter over 70 år. Det viser en norsk studie.

  Registerstudien omfattet 354 pasienter over 70 år transplantert ved Rikshospitalet i perioden 1990 – 2005 (1). Utstrakt bruk av levende giver ved nyretransplantasjon har gjort at vi i Norge har hatt relativt korte ventelister. Dette er også en grunnene til at man aldri har hatt noen fast øvre aldersgrense for nyretransplantasjon. Pasienten må gjennomgå og bestå en standardutredning.

  Rikshospitalet er Europas største transplantasjonssenter, og Norsk nefrologiregister har verdens største database på eldre nyretransplanterte pasienter fra ett sykehus. Disse dataene er nå analysert med tanke på å påvise eventuelle risikofaktorer som kan predikere redusert pasient- eller transplantatoverlevelse.

  Pasientene hadde en median alder ved transplantasjonstidspunktet på 73,5 år. Median overlevelse etter transplantasjon var 5,3 år. Akutt rejeksjon de første tre månedene etter transplantasjonen ga 75 % økt risiko for død, mens hver måned med dialysebehandling før transplantasjon økte risikoen med 2 %.

  Det er viktig å unngå tidlig akutt avstøtning, og tid i dialyse før transplantasjon bør reduseres til et minimum for å få optimalt resultat ved nyretransplantasjon hos eldre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media