Kristian Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Han har bidratt med ide og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Kristian Heldal er ph.d., master i helseadministrasjon, spesialist i indremedisin og nyresykdommer og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristian Heldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media