Kristian Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Heldal

Kristian Heldal, Mette Ellingsen, Lars Ulrik Broch, Julie Sundseth, Hardi Tofiq Hama Hussein, Per Tore Lyngdal, Leiv Rafdal
23.09.2019
Man kan leve et langt og godt liv selv uten nyrer. Det er Leiv Rafdal et godt eksempel på, og vi kan lære mye av historien hans. Nederlandske Willem Kolff startet arbeidet med den første kunstige...
Kristian Heldal
28.05.2009
Tid i dialyse og tidlig akutt rejeksjon er risikofaktorer for dårlig pasientoverlevelse etter nyretransplantasjon hos pasienter over 70 år. Det viser en norsk studie. Illustrasjonsfoto Science Photo...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Patients with terminal chronic renal failure (stage 5) can be offered conservative medical treatment or active renal replacement therapy. Renal transplantation is accepted as the best alternative...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Pasienter med terminal kronisk nyresvikt (stadium 5) kan tilbys konservativ medisinsk behandling eller aktiv nyreerstattende behandling. Nyretransplantasjon er akseptert som det beste alternativet...