Kristian Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Han har bidratt med ide og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Kristian Heldal er ph.d., master i helseadministrasjon, spesialist i indremedisin og nyresykdommer og seksjonsoverlege.

Artikler av Kristian Heldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media