Lite samsvar mellom knesmerte og MR-funn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Meniskskader på MR er et vanlig funn hos middelaldrende og eldre, både med og uten knesmerter. Dette viser en amerikansk studie.

  MR er blitt en vanlig undersøkelse ved knesmerter. En amerikansk studie tok for seg et tilfeldig utvalg på 991 personer i alderen 50 – 90 år. Disse ble spurt om knesmerte, og det ble tatt røntgen og MR av høyre kne (1). Prevalensen av menisklesjoner i høyre kne var 35 % (95 % KI 32 – 38) når man så på hele utvalget, og den økte med økende alder. Flertallet av menisklesjonene (60 %) ble funnet hos personer uten noen form for smerte eller stivhet siste måned.

  Prevalensen av menisklesjoner på MR var signifikant høyere i gruppen med røntgenologisk påvist kneleddsartrose enn gruppen uten (82 % mot 25 %, p < 0,001), men det var ingen sammenheng mellom smerte/stivhet og MR-funn i artrosegruppen.

  – Denne studien bekrefter tidligere norske og internasjonale studier, sier professor i ortopedi Lars Engebretsen ved Ullevål universitetssykehus.

  – Patologiske MR-funn er vanlige også hos personer uten kneplager. MR bør derfor ikke være første undersøkelse ved knesmerter hos pasienter over 50 år. Dersom kneet låser seg, kan det skyldes en løs bruskbeinbit eller en meniskskade, og da er det aktuelt med kirurgi.

  Knesmerter hos eldre skyldes oftest artrose, og meniskskaden er et ledd i den degenerative prosessen. Meniskkirurgi alene vil da ikke hjelpe. Et vanlig røntgenbilde i vektbærende stilling vil bedre enn MR kunne si noe om graden av artrose. Egne beregninger tyder på at kostnadene ved unødvendige MR-undersøkelser utgjør opptil 50 millioner kroner årlig, sier Engebretsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media