()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ingen klar assosiasjon mellom hormonbehandling av kvinner ved ufrivillig barnløshet og risiko for eggstokkreft.

  Det har lenge vært diskutert om hormonbehandling av kvinner for ufrivillig barnløshet kan føre til økt risiko for eggstokkreft. De fleste studier har ikke kunnet påvise en slik sammenheng, men ofte har studiene hatt metodiske svakheter. Nå har danske forskere undersøkt om fruktbarhetsfremmende medikamenter påvirker risiko for eggstokkreft i en stor kohort av infertile kvinner (1).

  Studien omfattet om lag 54 000 kvinner henvist til danske fertilitetsklinikker i perioden 1963 – 98 og behandlet med gonadotropiner, klomifensitrat, humant koriongonadotropin eller gonadotropinfrigjørende hormon. Analyser innen kohortene viste ingen økt risiko for eggstokkreft ved bruk av disse medikamentene når det ble korrigert for antall barn kvinnen hadde. For de fire medikamentene var risikoen for eggstokkreft ikke påvirket av antall sykluser i løpet av behandlingen, lengden på oppfølgingsperioden eller paritet.

  – Kvinner som enten frivillig eller ufrivillig ikke får barn, har økt risiko for eggstokkreft, sier seksjonsoverlege Tom Tanbo ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Eggstokkreft er en sjelden tilstand, spesielt hos unge kvinner, og studier med tilstrekkelig antall kreftobservasjoner er derfor vanskelig å designe. På bakgrunn av det store antall pasienter og lang observasjonstid vil funnene i denne studien veie tungt.

  – Noen tidligere studier har funnet at ovulasjonsinduksjon med klomifensitrat øker risiko for eggstokkreft. At denne studien finner en økt forekomst av serøs eggstokkreft etter tidligere behandling med klomifensitrat, gjør at man fortsatt må være oppmerksom på en mulig sammenheng her, sier Tanbo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media