Økning av denguefeber i India

Internasjonal medisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Man har det siste året sett en økning av denguefeber i India. I 2008 ble det rapportert 12 400 tilfeller. Det er mer enn en fordobling siden året før, men heldigvis er dødeligheten fallende.

  Denguefeber er en potensielt dødelig sykdom som spres via mygg og som nå rammer India hardt. Myndighetenes beregninger viser at det i 2007 var 5 534 tilfeller av denguefeber, med en økning til 12 419 tilfeller i 2008. Hovedstaden New Dehli sto for 1 307 tilfeller i 2008, mot 548 i 2007. De fire regionene Punjab, Haryana, Vest-Bengal og Gujarat er verst rammet, med totalt 7 559 tilfeller.

  Tross den store insidensøkningen, er andelen døde redusert fra 1,25 % til 0,60 %. Dette kan tyde på at det indiske helsevesenet takler situasjonen godt.

  – Tidligere var det vanskeligheter med å få gitt rett behandling til rett tid til pasienter med denguefeber, sier Swapan Jana, sekretær i foreningen for sosial farmakologi (Society for Social Pharmacology), en ikke-statlig organisasjon.

  – Det indiske helsevesenet har utviklet seg, og det er mulig med en tidlig diagnose og rask behandling, noe som forklarer reduksjonen i dødsraten tross økningen i antallet syke, fortsetter Jana.

  Indias helseminister Anbumani Ramadoss har gitt klimaendringer skylden for denguefeberepidemien. Jana er enig i at klimaendringer kan være en medvirkende årsak, men påpeker at denguefeber er en viral vektorbåren sykdom som smittes fra mygg til mennesker. Økningen kan derfor skyldes manglende kontroll med myggen. For å redusere antallet som smittes med denguefeber, foreslår Jana at man styrker vektorkontrollen. Det kan gjennomføres ved at man bruker myggspray, benytter kjemikalier til å drepe mygglarvene samt hindrer at vann blir stående i åpne containere. Containere med stillestående vann bør da enten tømmes eller tildekkes, slik at man hindrer myggene i å legge egg i vannet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media