Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har økt risiko for tykktarmskreft etter ti år, men mange får kreft tidligere.

Stephan Brackmann. Foto privat

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom i Norge er blant de høyeste i verden. Disse pasientene har økt risiko for tykktarmskreft, og den øker for hvert år etter at diagnosen er stilt.

– Tidligere har man trodd at kreftrisikoen oppstår minst ti år etter sykdomsdebut, og det er da man har startet regelmessig screening. Men våre funn viser at en overraskende høy andel utvikler kreft før det er gått ti år. Pasienter som får stilt diagnosen i voksen alder er mer utsatt enn de som får diagnosen som barn, sier Stephan Brackmann.

I avhandlingen Colorectal cancer and IBD in Norway – a retrospective analysis er 67 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og tykktarmskreft inkludert. 12 % av pasientene fikk kreftdiagnosen under ti år etter at de fikk symptomer på inflammatorisk tarmsykdom, mens 21 % fikk kreftdiagnosen under ti år etter at diagnosen ble stilt.

En av studiene viser også at pasientene som får inflammatorisk tarmsykdom sent, i større grad rammes av fokal (lokalisert) tykktarmskreft. Pasientene som fikk diagnosen multifokal tykktarmskreft, var unge da de fikk påvist inflammatorisk tarmsykdom og hadde forholdsvis lang sykdomsvarighet før det oppsto kreft.

– Resultatene viser at vi må passe bedre på pasienter som får diagnosen inflammatorisk tarmsykdom i høy alder. De får en krefttype som er vanskeligere å oppdage, og den oppstår tidligere enn antatt, sier Brackmann.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 17.4. 2009.


Inflammatorisk tarmsykdom (IBD): En gruppe sykdommer som forårsaker betennelse i tarmen og i noen tilfeller også i andre organer i magen. De vanligste sykdommene er Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Multifokal tykktarmskreft: Kjennetegnes ved multiple svulster eller forløperlesjoner til kreft i tarmen

Fokal tykktarmskreft: Kjennetegnes ved at ondartede slimhinneforandringer er begrenset til kun ett segment av tykktarmen.

Anbefalte artikler