Arvid Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arvid Nilsen

Arvid Nilsen
14.05.2009
H, Moi JM., Maltau Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer 251 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-36562-9 Dette er en ny, revidert utgave,...
Arvid Nilsen
30.11.2002
Alle vira tilhørende herpesvirusgruppen etablerer en latent fase etter primærinfeksjonen og kan senere reaktiveres og gi nye symptomer. Herpes genitalis forårsakes av herpes simplex-virus type 1...