R. Ødegaard svarer:

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

I sin leder brukte Leiv M. Hove betegnelsen «kannulerte» skruer. Det ble feilaktig rettet i redaksjonen til «kannelerte» skruer. Vi beklager dette. Det finnes kannelerte skruer, men det var altså ikke den typen det dreide seg om i dette tilfellet.

«Kannulere» er en direkteoversettelse av det engelske «cannulate». Ordet står ikke oppført i norske generelle eller medisinske ordbøker. Når substantivet «cannula» er kanyle på norsk, er det naturlig at verbet «cannulate» blir kanylere på norsk. Dette verbet finner vi i Bokmålsordboka, som Eugen Eide anfører. Det er også oppført i Kunnskapsforlagets medisinske ordbok, med definisjonen: føre inn en kanyle (1). Ord kan ha flere enn én betydning, som i dette tilfellet: å lage som en kanyle/få til å likne på en kanyle. Adjektivet kanylert – kanyleliknende/laget som en kanyle – må da kunne fungere godt som beskrivende ledd i uttrykket kanylerte skruer.

Anbefalte artikler