Gunnar Høvding

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Høvding

Eyvind Rødahl, Gunnar Høvding
16.04.2009
Henry Johannes Aasved døde 9. januar 2009 etter et kort sykeleie. Han ble født i Snåsa 27. mai 1927 og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1954. Sin øyefaglige karriere startet...
Gunnar Høvding
03.06.2004
Akutt konjunktivitt defineres vanligvis som øyekatarrsymptomer som har vart i mindre enn 3 – 4 uker. Det er den vanligste øyelidelsen man møter i en allmennlegepraksis. Etiologisk dominerer...
Olav H. Haugen, Gunnar Høvding, Ruth Riise
22.01.2004
Downs syndrom er i dag den hyppigste årsak til mental retardasjon i vestlige land. Det er også den vanligste kromosomfeil hos levendefødte, med en insidens på omkring 1,5 av 1 000 fødsler ( 1 ). Det...
Nils Bull, Gunnar Høvding, Trond Riise, Bente E. Moen
04.11.2004
Figur 2 Beskyttelse mot øyeskader er enkelt og rimelig, og uten ubehag. Illustrasjonsfoto Statoil I en doktoravhandling fra 1976 om ulykker i arbeidsmiljøet ( 1 ) ble det anslått at øyeskader...
Gunnar Høvding
30.03.2000
Som kjent innebærer de nye retningslinjene for Utdanningsfond III at tilskuddet til spesialistkandidater er blitt skåret ned og at all støtte til etterutdanning for ferdige sykehusspesialister er...